PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ PORNO-VIDEA-SEX.CZ

(dále jen Podmínky)

1. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.porno-videa-sex.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:
- nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
- nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
- nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů
- nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
- nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického charakteru
- nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto uživatele informovat.
Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.
Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

2. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.

3. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

4. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

5. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněnímX: